Heerlijk Buiten

Evenementen organiseren

Onze recreatiegebieden lenen zich uitstekend voor het organiseren van een evenement. Een hardloopwedstrijd, een kunstroute of een dansfestival bijvoorbeeld. 

Zelf een evenement organiseren?  Veel van onze gebieden zijn prima geschikt om een evenement of activiteit in te organiseren. Maar we zijn wel zuinig op onze recreatiegebieden en willen dat de gebieden veilig blijven voor iedereen die ze wil bezoeken. Daarom is het nodig dat je bij ons toestemming, ontheffing of vergunning aanvraagt. Je kunt hiervoor het aanvraagformulier downloaden, invullen en aan ons toesturen of mailen.

Wil je hulp bij het invullen? 
Neem dan contact op met de afdeling vergunningverlening via telefoon (010) 298 1010.

 Let op

  • Hou er rekening mee dat een vergunning, ontheffing of toestemming geld kan kosten. Lees hier meer over onder ‘vergoeding grondgebruik’;
  • Dien de aanvraag minimaal vier weken van tevoren in;
  • We raden je sterk aan om het evenement of de activiteit ook aan te melden bij de gemeente waar het recreatiegebied in ligt. Zeker bij evenementen of activiteiten waarbij je veel bezoekers verwacht.  

Vergoeding grondgebruik

De recreatieschappen vragen aan organisatoren van commerciële evenementen een vergoeding voor het gebruik van hun gronden. Het beleid hierover is begin 2016 door hen vastgesteld. Vergoeding voor de privaatrechtelijke toestemming is gebaseerd op een vast bedrag vooraf, waarbij het maximum aantal bezoekers per programmadeel in de gemeentelijke vergunning leidend is. 

Maximaal aantal bezoekers

Algemeen evenement

Muziek evenement

0 – 5.000

€ 1,00

€ 2,00

5.001 – 10.000

€ 1,25

€ 2,50

10.001 – 25.000

€ 1,50

€ 3,00

25.001 – 50.000

€ 2,00

€ 5,00

Algemeen of muziekevenement? Evenementen waar versterkte muziek hoofdmoot van het programma is, gelden als “muziekevenement”. Evenementen zonder versterkte muziek, of waar versterkte muziek een ondergeschikt deel van het programma is, gelden als “algemeen evenement”.

Wat is commercieel? Hoofdregel is dat een activiteit of evenement wordt aangemerkt als commerciële activiteit. Het recreatieschap zal daarom een marktconforme vergoeding voor het gebruik van de grond aan u in rekening brengen. In sommige gevallen wordt van deze hoofdregel afgeweken, dit wordt bepaald op basis van het door u ingevulde aanvraagformulier.

Indien u verzoekt om verlaging van de te betalen vergoeding dient u aan te tonen dat de activiteit of het evenement waarvoor u toestemming vraagt niet commercieel van aard is. Het is dus bijvoorbeeld niet voldoende dat uw organisatie een stichting is. Ook non-profit of niet op winst gerichte organisaties kunnen immers commerciële activiteiten ontplooien.

Op basis van uw aanvraagformulier maken wij graag een aanbieding op maat voor uw evenement. Download hier uw aanvraagformulier.

Activiteiten en evenementen > evenementen > Eendragtspolder // dansvereniging zevenhuizen.jpg (234 K)