Heerlijk Buiten

foto

Schapsverordening beheergebieden Groenalliantie voorwaarde voor uniform hondenbeleid

Groenalliantie Midden-Holland investeert in haar beheergebieden. Meer voorzieningen, meer kwaliteit. Groenalliantie wil in dat verband onder andere het hondenbeleid in haar beheergebieden verbeteren. Het uitgangspunt is dat zowel hondenbezitters als niet-hondenbezitters zich welkom blijven voelen in de beheergebieden in de Krimpenerwaard en de Reeuwijkse Plassen en omstreken.

Uniforme regelgeving

Groenalliantie is voor de regelgeving voor honden afhankelijk van de Algemene Politie Verordening (APV) van de vijf gemeenten die deelnemen in Groenalliantie. De APV’s bevatten bijvoorbeeld regels voor aanlijnplicht, opruimplicht en losloopgebieden. Een korte analyse laat zien dat niet alle gemeenten dezelfde artikelen en regels toepassen in hun APV en dat er binnen enkele gemeenten verschillen bestaan tussen regelgeving binnen en buiten de bebouwde kom. Binnen de bebouwde kom gelden striktere regels. Daarmee neemt de druk op de beheergebieden van Groenalliantie toe. Groenalliantie heeft de bevoegdheid en overweegt dit nu ook om een eigen schapsverordening op te stellen. De veronderstelde meerwaarde van een schapsverordening is dat er uniformiteit ontstaat in de regelgeving ten aanzien van hondenbeleid (overal dezelfde regels in de beheergebieden van Groenalliantie). Hierdoor kunnen regelgeving voor honden en handhaving daarvan in een hand worden gehouden.

Nadat het bestuur van Groenalliantie deze verordening heeft vastgesteld, moeten vervolgens ook de gemeenteraden van de betrokken gemeenten hiermee instemmen. De verkenning naar het opstellen van een schapsverordening en eventuele vaststelling vindt in de loop van volgend jaar plaats.

Inhoud hondenbeleid

Recreanten met honden zijn trouwe bezoekers, tegelijkertijd is er ook een grote groep bezoekers die overlast ervaart. In overleg met de omgeving gaat Staatsbosbeheer namens Groenalliantie invulling geven aan het hondenbeleid. Dit gebeurt pas nádat een eventuele schapsverordening is vastgesteld. Het streven is om per gebied afspraken te maken waarbij zoveel mogelijk rekening wordt geworden met ieders belangen. De verwachting is dat hiermee kan worden gestart vanaf najaar 2019.

Totdat er een nieuwe schapsverordening van kracht is, gelden per beheergebied de regels uit de gemeentelijke APV.

Honden uitlagen 10318 BW

Meer weten?

Groenalliantie Midden-Holland
Schiedam
T. (010) 298 1010
E.

Toelichting

bericht geplaatst 3 december 2018