Heerlijk Buiten

foto

Staatsbosbeheer organiseert informatiebijeenkomst over essentaksterfte en bosbeheer in de Kerkpolder

Dit najaar start Staatsbosbeheer met boswerkzaamheden in de Kerkpolder in Delft. Door de ziekte essentaksterfte aangetaste essen worden weggehaald. Zieke essen zijn ernstig verzwakt en kunnen onverwachts omvallen. Daarnaast wordt regulier bosonderhoud uitgevoerd, waarbij door middel van een dunning meer ruimte tussen de bomen wordt gecreëerd. In aanloop naar de werkzaamheden, die rond  half augustus/ september 2019 starten, worden zorgvuldige voorbereidingen getroffen in nauw overleg met de gemeente Delft. Staatsbosbeheer wil de omgeving zo goed mogelijk betrekken bij het voorbereidende proces door op 5 februari een inloopavond te organiseren. 

Inloopavond

Om de omwonenden van en betrokkenen in de Kerkpolder zo goed mogelijk te informeren is op dinsdag 5 februari van 19:00 tot 21:00 uur een informatiebijeenkomst georganiseerd bij Partycentrum Onder Ons, Kerkpolderweg 8 in Delft. Hier kunnen geïnteresseerden in gesprek met de betrokken boswachters van Staatsbosbeheer over de werkzaamheden. Er wordt uitleg gegeven over de essentaktsterfte, het bosbeheer en de maatregelen die daarbij horen. Ook is vooruitblikken naar de herplant mogelijk, bijvoorbeeld over welke soorten bomen en struiken worden terug geplant. Aanmelden voor de inloopavond is niet nodig. 

Zieke essen

De es gaat in Nederland massaal dood als gevolg van de schimmelziekte essentaksterfte. De es herstelt niet van deze ziekte, die in een steeds hoger tempo toeslaat in Nederland. De zieke essen kunnen gemakkelijk omvallen. Daarom gaat Staatsbosbeheer in opdracht van Coöperatief Beheer Groengebieden Midden-Delfland (CBG, voorheen Recreatieschap Midden-Delfland) de zieke essen weghalen om de risico’s te beperken en zo te zorgen voor een veilig gebied voor bezoekers.

Zorgvuldig bosbeheer

In februari worden de bomen geselecteerd die in de tweede helft van 2019 worden weggehaald. Gezonde essen die nog niet aangetast lijken en buiten het valbereik van paden en wegen staan laten we waar mogelijk staan. In de delen waar we gaan dunnen, worden bomen die ruimte gaan maken voor andere bomen, zorgvuldig geselecteerd. We houden hierbij rekening met dieren en planten die er in het bos leven. Bomen die moeten blijven staan, krijgen blauwe stippen. Bomen we weg gaan halen, worden voorzien van oranje stippen. Dit noemen we blessen. Staatsbosbeheer volgt hierbij de gedragscode zorgvuldig bosbeheer.

Herplant

Na de werkzaamheden wordt er zo snel mogelijk gestart met de herplant van het gebied. Daar waar open ruimtes in het bos zijn ontstaan door de werkzaamheden, gaan we zorgen voor een nieuw en gevarieerd bos door het planten van bomen of natuurlijke verjonging. We kiezen voor een gevarieerd aantal soorten bomen en struiken. Er ontstaat hierdoor een betere variatie aan leeftijden en boomsoorten in het bos, wat bijdraagt aan biodiversiteit en de beleefbaarheid van het gebied. Daarnaast is het nodig om het bos toekomstbestendig en gevarieerd te houden zodat ziektes en plagen minder kans krijgen. Het duurt enige jaren voordat het bos weer helemaal volgroeid is.

Kijk voor meer informatie op www.staatsbosbeheer.nl/essentaksterfte.

Essentaksterfte 2 beeldbanknr 7783-Es

Meer weten?

CoŲperatief Beheer Groengebieden Midden-Delfland
Schiedam
T. (010) 298 1010
E.

Toelichting

bericht geplaatst 21 januari 2019