Heerlijk Buiten

Gebiedsadviescommissie Reeuwijkse plassen

Het Algemeen Bestuur heeft voor elk van de werkgebieden, Krimpenerwaard en Reeuwijkse Plassen e.o., een gebiedsadviescommissie ingesteld. Voor beide gebiedsadviescommissies zijn er instellingsbesluiten, alsmede de reglementen van orde. Op 4 oktober 2018 heeft het Algemeen Bestuur een aangepast instellingsbesluit voor de gebeidsadviescommissie Reeuwijkse Plassen e.o., vastgesteld.

  • Elke commissie heeft een voorzitter (lid uit het Algemeen Bestuur)
  • De leden zijn raadsleden, door hun eigen gemeenteraad voorgedragen (benoemd door Algemeen Bestuur)
  • De commissies adviseren het bestuur van het eigen werkgebied
  • Adviesterreinen: beheer- en ontwikkelplan, investeringsvoorstellen en hoofdlijnen van de kwaliteitskaders voor het beheer en de exploitatie
  • Een commissie brengt advies uit binnen de kaders en de context van de regionale doelstellingen van Groenalliantie Midden-Holland
  • De commissies kunnen met andere partijen zoals gebruikersgroepen, ondernemers of het waterschap contact hebben voor advies of afstemming

Gebiedsadviescommissie Reeuwijkse plassen (RP) is samengesteld uit: 

  • Mevrouw C.J.M. Schippers (voorzitter) - tevens DB/AB lid. 
  • De heer C. Quik en mevr. T. Uittenbroek  - Gemeente Gouda
  • De heer A.T.M. Grooten en mevr. S.M. Vink-Vermeulen  - Gemeente Waddinxveen
  • De heer H. van der Smit en mevr. E. de Vries - gemeente Bodegraven-Reeuwijk