Heerlijk Buiten

Vergaderingen en stukken

Het Algemeen Bestuur van Groenalliantie Midden-Holland en omstreken vergadert in 2017 vier keer. Deze vergaderingen zijn openbaar en worden gehouden in het Huis van de Stad te Gouda, Burgemeester Jamesplein 1.

De vergaderdata voor 2018 zijn:

25 januari 2018 15:30 - 16:30 uur
5 juli 2018 14:30 - 16:30 uur
7 december 2018 14:30 - 16:30 uur

AGENDA Vergadering 25 januari 2018 van het Algemeen Bestuur Groenalliantie Midden-Holland

1. Opening en mededelingen
2. Besluitenlijst vergadering 7 december 2017
3. Uitgaande stukken en schriftelijke mededelingen, met bijlage 1, bijlage 2 en bijlage 3
4. Uit de regio Midden-Holland/Groene Hart/PZH
5. Bestuursvoordracht uitkomst evaluatie SBB - PZH - GA, met bijlage 
6. Bestuursvoordracht pincipebesluit voortzetting samenwerking
7. Stand van zaken aanbesteding Kwaliteitsimpuls (GEHEIM agendapunt)

AGENDA Vergadering 7 december 2017 van het Algemeen Bestuur Groenalliantie Midden-Holland

1. Opening en mededelingen 
2. Besluitenlijst vergadering van 8 december 2016, 6 juli 2017 en 6 oktober 2017 (geheim)
3. Geheim verslag van de gebiedsadviescommissie Krimpenerwaard, regulier verslag gebiedsadviescommissie Krimpenerwaard, regulier verslag gebiedsadviescommissies Reeuwijkse Plassen
4. Ingekomen stukken, uitgaande stukken en schriftelijke mededelingen
5. Samenstelling Bestuur
6. Voorstel tot wijziging gemeenschappelijke regeling Groenalliantie Midden-Holland e.o., met bijlage 1 en bijlage 2 
7. Najaarsrapportage 2017 en tweede begrotingswijziging 2017
8. Grondaankoop twee percelen bij het Loetbos
9. Voorstel krediet evaluatie tripartiete overeenkomst, met bijlage 
10. Voorstel normenkader 2017
11. Voorlopig Ontwerp Reeuwijkse Hout, met bijlage 
12. Voorlopig Ontwerp Goudse Hout, met bijlage
13. Voorlopig Ontwerp Gouwebos, met bijlage 
14. Herzien ontwerp MTB-route, met bijlage 
15. Projecten kwaliteitsimpuls fase 2 en 3
16. Voorstel Beeldtaal, met bijlage 
17. Voorstel Staalkaart Robuust (beeldtaal), met bijlage 
18. Rondvraag/sluiting 

AGENDA Vergadering 6 oktober 2017 van het Algemeen Bestuur Groenalliantie Midden-Holland

- BESLOTEN BIJEENKOMST 

AGENDA vergadering 6 juli 2017 van het Algemeen Bestuur Groenalliantie Midden-Holland

 1. Opening
 2. Besluitenlijst AB GA 9 maart 2017
 3. Ingekomen stukken en schriftelijke mededelingen, met bijlage mededeling B, bijlage ingekomen stuk 1, bijlage ingekomen stuk 2, bijlage ingekomen stuk 3
 4. Adviezen van de gebiedsadviescommissies KW/RP
 5. Wijziging van de gemeenschappelijke regeling Groenalliantie, met wijzigingsbesluit, de toelichting op het wijzigingsbesluit, de geconsilideerde versie en de huidige regeling
 6. Memo overlegstructuur 
 7. Vindbaarheid van personen in de gebieden van de Groenalliantie, met bijlage 1 en bijlage 2. 
 8. Voordracht jaarstukken, met bijlage: jaarstukkken 2016, accountantsverslag, de reactie van het DB en de definitieve accountantsverklaring
 9. Eerste begrotingswijziging, bijlage 
 10. Begroting 2018, met bijlage 
 11. Oppakken aandachtspunten van DB, AB, GAC en raadsinformatiebijeenkomsten bij projecten KW en uitvoeringsplan RP
 12. Uitwerking wijziging Krimpenerhout en Loetbos, met bijlage 1 en bijlage 2 
 13. Investering speelpolders - bijstelling kostenraming 
 14. Quick wins speelplaatsen Goudse Hout en Gouwebos, met bijlage  
 15. Voorlopig ontwerp hoofdentree 't Weegje, met bijlage 
 16. Voorlopig ontwerp Twaalfmorgen, met bijlage 
 17. Uitkomst haalbaarheidsonderzoek ruiterroutes Krimpenerwaard (eerste fase) , met bijlage 1, bijlage 2, bijlage 3, bijlage 4, bijlage 5, bijlage 6
 18. Realisatie wielerbaan en verlichting in sportpark Weydehoeck, met bijlage 
 19. Verzoek bijdrage ontwikkelen natuur struinroutes, met bijlage 1 en bijlage 2 
 20. Verzoek uitbreiding wandelroutenetwerk Krimpenerwaard, met bijlage 1, bijlage 2 en bijlage 3 
 21. Verkoop perceel grond in Lekweide aan mevrouw Stas, met bijlage  
 22. Rondvraag / sluiting


AGENDA vergadering 9 maart 2017 van het Algemeen Bestuur Groenalliantie Midden-Holland

 1. Opening
 2. Samenstelling bestuur 
 3. Afronding en ondertekening uittredingsovereenkomst Groenalliantie – provincie Zuid-Holland met Bijlage 1 en Bijlage 2  
 4. Quick wins kwaliteitsimpuls Reeuwijkse Plassen e.o.
 5. Rondvraag / sluiting


Dagelijks bestuur

Het Dagelijks bestuur vergadert twee keer per jaar. Deze vergaderingen zijn gesloten.Archief vergaderingen Groenalliantie tot 1 jaar terug.