Heerlijk Buiten

Blauwe Verbinding

Met de aanleg van de Blauwe Verbinding wordt een 13 km lange waterverbinding tussen de Oude Maas en het Zuiderpark in Rotterdam gerealiseerd. De Blauwe Verbinding zorgt voor de aanvoer van schoon water uit de Oude Maas naar de groengebieden van Rotterdam. Dankzij de Blauwe Verbinding is er ruimte om extra water op te slaan als wateroverlast dreigt en ontstaat er spectaculaire natuur. Er worden aantrekkelijke vaar-, fiets- en wandelroutes aangelegd.

Blauwe Verbinding in het Zuidelijk Randpark
Het Zuidelijk Randpark is een versnipperd recreatiegebied op de grens van Barendrecht en Rotterdam-Zuid. De Vrijenburgplas en de Clarabosplas worden in de zomer intensief gebruikt door de bewoners van Rotterdam-Zuid en Barendrecht. De waterkwaliteit van deze plassen is niet optimaal. Door koppeling van de waterplassen met de Blauwe Verbinding wordt de zwemwaterkwaliteit verbeterd. Na de kruising met de trambaan en de Vrijenburgerweg sluit de Blauwe Verbinding aan op de woonwijken van Charlois. Er wordt een ecologische zone aangelegd en de paden in het park worden verbeterd. 

Op de schop
De inpassing in het Zuidelijk Randpark betekent dat het recreatiegebied tussen Heulweg en Tramplusviaduct vanaf half februari voor een groot deel op de schop gaat. Het Natuur- en Recreatieschap zorgt voor de uitvoering van dit deeltracé dat vanaf half februari 2014 van start gaat en tot eind 2015 duurt.

Samenwerking

In de Blauwe Verbinding werken de gemeenten Albrandswaard, Barendrecht en Rotterdam, deelgemeente Charlois, het Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde, het Waterschap Hollandse Delta, de provincie Zuid-Holland en de Stadsregio Rotterdam samen. De acht betrokken partijen zijn in 2009, door de ondertekening van een convenant, een inspanningsverplichting aangegaan voor de uitvoering. De Blauwe Verbinding is opgedeeld in 6 deeltracé’s.

Meer informatie
Voor meer informatie over de Blauwe Verbinding: http://www.rotterdam.nl/blauweverbinding

Bekijk de film Klimaatbuffer IJsselmonde over de waterberging in de Blauwe Verbinding.

Download de kaart van de Blauwe Verbinding.

Lees de toelichting op het definitieve ontwerp voor het traject Zuidelijk Randpark

Roeibootje // roeibootje.jpg (78 K)