Heerlijk Buiten

Zuidpolder Barendrecht

De gemeente Barendrecht ontwikkelt samen met anderen een nieuw recreatie- en natuurgebied in de Zuidpolder. Het Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde gaat het gebied beheren en onderhouden.

Lekker ravotten
Het landbouwmuseum en kinderboerderij De Kleine Duiker liggen centraal in het gebied en vormen een belangrijke uitvalsbasis. Openheid, water, natuurvriendelijke oevers, graslanden en fiets- en wandelpaden zijn belangrijke elementen.
De herontwikkeling van het Barendbos, een (natuurlijke) speelplek voor kinderen tot 12 jaar, wordt snel opgepakt. Samen met kinderen uit Barendrecht is het ontwerp gemaakt. De 1e fase van het speelbos is begin 2014 klaar.

Planning en beheer
Het Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde gaat 75 ha van dit gebied beheren en onderhouden. De eerste fase van 17,5 ha is in 2012 opgeleverd en in beheer genomen. De gemeente Barendrecht heeft begin 2013 een nieuw ontwerp voor de Zuidpolder laten vaststellen waarin de planonderdelen beter op elkaar aansluiten en de Blauwe Verbinding een belangrijke plaats heeft gekregen.

Meer informatie
Bekijk informatie over de Zuidpolder op de site van de gemeente Barendrecht.
Download het kaartje van de Zuidpolder
Meer weten over de zoetwaterbuffer in de Zuidpolder/IJsselmonde? Bekijk de folder.

Lekker ravotten // lekker ravotten.jpg (62 K)