Heerlijk Buiten

Omgevingsfonds

Het Recreatieschap Midden-Delfland beheert het Omgevingsfonds Midden-Delfland (voorheen het DOP NOAP-fonds). Het wordt ingezet om de leefomgeving in Midden-Delfland te verbeteren. Activiteiten die bijdragen aan een betere kwaliteit van milieu, natuur, cultuurwaarden en beleving van het gebied Midden-Delfland worden gestimuleerd. 

Voor wie?
Particulieren, (maatschappelijke) organisaties, bedrijven en overheden kunnen een subsidieaanvraag bij het Omgevingsfonds Midden-Delfland indienen.

Criteria
De activiteit moet vallen binnen het werkingsgebied van het recreatieschap en de beoogde doelstellingen. De doelstellingen zijn gevat in de 4 subsidiecategoriën:

  • Milieu (bodem, water, lucht, geluid)
  • Natuur (flora, fauna, ecologie)
  • Cultuur (landschap, cultuurhistorie, archeologie, kunst in de buitenruimte)
  • Beleving (toegankelijkheid, informatie- en recreatievoorzieningen, educatie)

Hier kunt u een overzicht inkijken van verleende subsidies.

Hoe gaat het in zijn werk?

  • U vraagt subsidie aan voor u van start gaat;
  • U kunt het hele jaar door aanvragen met het aanvraagformulier Omgevingsfonds;
  • U ontvangt binnen acht weken uitsluitsel.

Heeft u vragen?
E-mail: omgevingsfondsmd@staatsbosbeheer.nl
Tel: 010 – 298 1508 of 010 – 298 1010.


Downloads

Omgevingsfonds Midden Delfland