Heerlijk Buiten

Project Ombuigingen

Het recreatieschap Voorne-Putten-Rozenburg heeft te weinig geld om alle recreatievoorzieningen op een goed niveau te houden. Om geld te besparen en het recreatiegebied toch aantrekkelijk te houden voor zoveel mogelijk recreanten, richten we het gebied zo in dat het minder vaak onderhouden hoeft te worden. Bijvoorbeeld door meer grasland en minder speel-/ligweides en ruigtes. Ook worden sommige prullenbakken en bankjes weggehaald. 

Waar mogelijk worden nieuwe ontwikkelingen gestart, vooral op hotspots waar al veel recreanten komen. We onderzoeken met ondernemers samen of zij mogelijkkheden zien voor nieuwe ontwikkelingen, zodat Voorne-Putten-Rozenburg een aantrekkelijk recreatiegebied blijft.

Meer informatie
Download het formele bestuursbesluit over de ombuigingen.