Heerlijk Buiten

Brielse Meer 2.0

Voor een levend recreatiegebied zijn steeds weer nieuwe initiatieven nodig. Het Recreatieschap is het project Brielse Meer 2.0 gestart om nieuw elan in het recreatiegebied te brengen. Het is bedoeld om ondernemers te stimuleren en te helpen om nieuwe initiatieven te nemen.

Het recreatieschap heeft een inspiratieboekje ontwikkeld met allerlei suggesties voor nieuwe initiatieven. Dit boekje is gepresenteerd en besproken in een workshop met ondernemers, verenigingen en ander betrokkenen rond het meer. Hieruit zijn verschillende initiatieven en ideeën naar voren gekomen.

Brielse Meer in de schijnwerpers
In fase 2, die is gestart in september 2013, wordt een marktconsultatie gedaan om na te gaan of er nog meer nieuwe initiatieven uit de markt kunnen komen. Met deze consultatie hopen we ondernemers bij het Brielse Meer, maar ook de landelijke markt te bereiken. Met de marktconsultatie zetten we het Brielse Meer in de etalage én maken we het voor ondernemers gemakkelijker om een initiatief te nemen.

Informatie voor initatiefnemers
Samen met gemeenten en andere overheden zetten we op papier wat wenselijk is en wat niet mag, zodat initiatiefnemers voor een groot deel van te voren weten waar ze aan toe zijn. De publicatie van de marktconsultatie is voor 2014 gepland.

Brielse Meer // brielse meer.jpg (38 K)