Heerlijk Buiten

Kwaliteitsimpuls Voorne-Putten Brielse Meer Bernisse Oostvoornse Meer

Kwaliteitsimpuls Voorne-Putten voor bestaande gebieden

In het werkingsgebied van het Recreatieschap Voorne-Putten ligt een aantal recreatiegebieden die geliefd zijn bij de inwoners uit de regio. Het Brielse Meer is populair bij watersporters. De strandjes worden druk bezocht door jongeren en gezinnen met kinderen. De Bernisse wordt gewaardeerd om de rust en de groene uitstraling. Het Oostvoornse Meer is vooral in trek bij kitesurfers, windsurfers en duikers. Fietsen en wandelen wordt in het hele gebied veel gedaan.

Het recreatieschap heeft in de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in een wandel- en een fietsroutenetwerk. Komende jaar werkt het schap aan een kwaliteitsimpuls van een aantal recreatieve voorzieningen en verbindingen van de recreatiegebieden Bernisse en Brielse Meer. Ook de oevers van het Oostvoornse Meer krijgen een opknapbeurt. Het recreatieschap realiseert dit door nieuwe voorzieningen aan te leggen en bestaande voorzieningen te optimaliseren en door aanpassingen in het beheer door te voeren. Zie hier de Ontwerpnotitie Kwaliteitsimpuls Voorne-Putten over de genoemde natuur- en recreatiegebieden.


Maatregelen korte termijn

In overleg met stakeholders en gemeenten is een ontwerp gemaakt voor een aantal hotspots aan het Brielse Meer en de Bernisse. Hierin is onderscheid gemaakt tussen korte termijn en lange termijn maatregelen. De fasering is afhankelijk van de beschikbare middelen. Vooralsnog is alleen een besluit genomen over de ‘korte termijn maatregelen’. Voor het Oostvoornse Meer is in afstemming met gemeente Westvoorne en de betrokken ondernemers een schetsontwerp opgesteld die voorziet in een kwaliteitsimpuls voor de entree aan de noordoever. Besluitvorming over de daadwerkelijke uitvoering hiervan moet nog plaatsvinden.                          

Voor het deel van Kwaliteitsimpuls Voorne-Putten Brielse Meer-Bernisse heeft het bestuur van het schap de planvorming goed gekeurd. In mei 2018 vindt de contract- en bestekvoorbereiding plaats en in het najaar van 2018 de uitvoering.

Kwaliteitsimpuls Noordoever gaat over het Oostvoornse Meer en het bestuur van het recreatieschap heeft in juni 2018 een besluit genomen. De uitslag hierover volgt binnenkort.