Heerlijk Buiten

foto

Afsluiting fietspad tussen de Woudweg en de Oostveenseweg

Het fietspad tussen de Woudweg en de Oostveenseweg is afgesloten van maandag 11 mei tot zondag 12 juli 2015. Rijkswaterstaat en aannemerscombinatie A4all werken in deze periode aan de realisatie van een nieuwe fietsbrug.

Ter hoogte van het eco-aquaduct wordt de bestaande fietsbrug in het fietspad tussen de Woudweg en de Oostveenseweg verwijderd, waarna een nieuwe fietsbrug wordt gerealiseerd op dezelfde plek. De reden voor de nieuwe fietsbrug is dat de bestaande fietsbrug niet berekend is op gebruik door nood- en hulpdiensten (politie, brandweer, ambulance) in het geval van een calamiteit op het nieuwe snelwegtracé. De nieuwe fietsbrug kan zwaardere lasten dragen en zal ook breder worden uitgevoerd. Naast de uitvoering van de fietsbrug wordt ook gewerkt aan een voetgangersbrug, twee vlonders op het eco-aquaduct en de verbreding van het huidige fietspad. Om deze werkzaamheden uit te voeren en om de veiligheid te borgen, is het fietspad tussen de Woudweg en de Oostveenseweg een aantal weken afgesloten.

De werkzaamheden vinden plaats tussen de normale werktijden van 07:00 uur tot 19:00 uur. Voor de duur van de afsluiting wordt een omleidingsroute ingericht voor alle gebruikers van het fietspad. De omleidingsroute loopt via de Breeweg en de Harreweg. De route is met omleidingsborden aangegeven.

Nieuws>MD> afsluiting fietspad

Meer weten?

Recreatieschap Midden-Delfland
Schiedam
T. (010) 298 1010
E.

Toelichting

bericht geplaatst 7 mei 2015