Heerlijk Buiten

foto

Asbest Hoge Bergse Bos recreatiegebied Rottemeren verwijderd

Het recreatieschap Rottemeren heeft een melding ontvangen van een attente burger over asbest op een voormalig ruiterpad in het Hoge Bergse Bos. Omdat het recreatieschap dit soort meldingen uiterst serieus neemt heeft het schap onmiddellijk een gespecialiseerd bedrijf de locatie laten onderzoeken.

Nadat uit het onderzoeksrapport bleek dat er op ca. 100 meter van het voormalige ruiterpad sprake was van deeltjes asbest, is direct opdracht gegeven deze locatie te saneren. Dit is door een gespecialiseerd bedrijf gebeurd. Na de gereedmelding van deze werkzaamheden is de locatie gisteren, 27 mei, door een gecertificeerd bedrijf goedgekeurd.
Hiermee is de situatie weer zoals deze behoort te zijn, vrij van asbest.

Het recreatieschap laat op het gehele voormalige ruiterpad langs de Rottebandreef en de Hoeksekade onderzoeken of er op nog meer plekken sprake is van asbest. Mocht dit zo zijn, dan zal het recreatieschap dezelfde maatregelen uitvoeren als hierboven beschreven.

Meer weten?

Recreatieschap Rottemeren
Schiedam
T. (010) 298 1010
E.

Toelichting

bericht geplaatst 1 juni 2015