Heerlijk Buiten

foto

De Krimpenerhout is volop in beweging

Bijna 50 mensen verzamelden zich maandagavond 7 april op uitnodiging van het Natuur- en Recreatieschap Krimpenerwaard in het clubhuis van de golfbaan om mee te praten over de toekomst van de Krimpenerhout. Vertegenwoordigers van sportclubs, natuurverenigingen, overheden, de zorgsector en ondernemers kwamen samen om te bedenken hoe nog meer mensen uit de Krimpenerwaard en omgeving verleid kunnen worden om in de Krimpenerhout te bewegen.

Sporten en bewegen in het groen
De deelnemers werden toegesproken door de heer Van der Graaf, wethouder zorg, welzijn en sport van de gemeente Nederlek, en de heer Roelse, wethouder recreatie en lid van het Algemeen Bestuur van het Natuur- en Recreatieschap de Krimpenerwaard. Het belang van sporten en bewegen in het Groen werd toegelicht. De heer Roelse vertelde over de plannen van het schap om de kwaliteit van de gebieden te verbeteren en riep de toehoorders op hier actief aan deel te nemen. Het schap investeert graag in voorzieningen die ook echt gebruikt gaan worden. Na een stevige wandeling werd in groepen gediscussieerd. 

Wensen voor de Krimpenerhout
Veel mensen kwamen naar de avond, omdat ze wensen hebben voor het gebied. Daarin waren de deelnemers opvallend eensgezind. Een algemene conclusie was dat het gebied erg mooi is, maar dat het wel wat spannender mag, met meer afwisseling en meer voorzieningen. Zo werd gevraagd om de beleving van het gebied te versterken, door meer variatie in de paden en in de beplanting te creëren. Ook voorzieningen als een mountainbikeparcours, een trimparcours en een avonturenpad voor kinderen kregen veel bijval. De surfplas werd deze avond omgedoopt tot kajakplas. Er waren veel ideeën om de plas tot een grotere trekker van het gebied te maken, door de realisatie van speelmogelijkheden voor kinderen, een toiletgebouw, een fiets- en kajakverhuurpunt en zelfs de aanleg van eilanden in de plas.   

Realisatie
Een aantal van de genoemde wensen wordt nog in 2014 door het schap ingevuld, zoals meer voorzieningen in de speelpolder en een natuurbeleefpad. Andere wensen worden nader uitgewerkt met mensen die zich daarvoor hebben aangemeld. Het schap nodigt de deelnemers en overige geïnteresseerden uit te blijven meedenken over de ontwikkelingen in het gebied. Bij voldoende animo wordt hiervoor een gebruikersplatform opgericht.

Samenwerking
Bewegen in het Groen Krimpenerwaard is behalve onderdeel van de kwaliteitsimpuls Krimpenerwaard ook onderdeel van een provinciebreed project Bewegen in het Groen. In dit project werken verschillende maatschappelijke organisaties samen om een integrale aanpak te ontwikkelen om mensen te stimuleren om meer te bewegen in het groen. Deelnemende partijen zijn JSO, Sportservice Zuid-Holland, Tympaan, het IVN, Staatsbosbeheer en Bureau Mens & Groen (voorheen Landschapsbeheer Zuid-Holland). 

Meedoen?
Wilt u ook meedenken en/of meedoen? Stuur een bericht aan Chantal de Jonge, projectleider kwaliteitsimpuls beheergebieden, e-mail: csj.de.jonge@pzh.nl

Werksessie Bewegen in het groen Krimpenerhout 7-4-14

Toelichting

bericht geplaatst 8 april 2014