Heerlijk Buiten

foto

Denk mee: inloopavond participatietraject recreatiegebied Rottemeren 18 februari

Het Recreatieschap Rottemeren organiseert op 18 februari een inloopavond over het participatietraject voor de programmering en inrichting van het evenemententerrein en voor de nieuwe 9 hectare bij de Hennepsloot, die het recreatieschap onlangs heeft aangekocht.

Vanaf 19.00 uur bent u van harte welkom in Dorpshuis Swanla, Burgemeester Klinkhamerweg 86 in Zevenhuizen. Er is geen officieel startmoment. U kunt vanaf dat tijdstip terecht tot 21.30 uur en binnen lopen wanneer het u uitkomt. De avond is bedoeld voor bewoners, gebruikers en belanghebbenden.

 

Achtergrond

Het college van de gemeente Zuidplas  heeft besloten om medewerking te verlenen aan een pilot met drie evenementen in de Eendragtspolder. Het  Recreatieschap Rottemeren heeft de gemeente Zuidplas gevraagd om medewerking te verlenen aan de inrichting van een permanent evenemententerrein op de (schier)eilanden aan de Slingerkade in de Eendragtspolder.

Het college heeft besloten om nu nog geen principebesluit te nemen, maar om in eerste instantie medewerking te verlenen aan een pilot met maximaal drie evenementen in de Eendragtspolder. Dit maakt het mogelijk om op basis van praktijkervaring met bewoners het gesprek aan te gaan over de programmering en de inrichting van een permanent evenemententerrein in de Eendragtspolder. Nadat het Recreatieschap Rottemeren de bewoners, gebruikers en belanghebbenden heeft geconsulteerd en heeft gerapporteerd aan het college, zal het college een principebesluit nemen. De evenementen zijn gepland in de periode mei -  juni 2015. Het gaat om de volgende evenementen: autocross Zevenhuizen, 14 mei 2015 georganiseerd door Ezhaco in samenwerking met muziekvereniging De Kleine Trompetter;   muziekfestival “1992 4 U”op 23 mei 2015, georganiseerd door B2S en het Mid Summer Sport Event op 20 juni 2015 georganiseerd door muziekvereniging De Kleine Trompetter in samenwerking met diverse lokale organisaties.

 
Op de avond is de wethouder, Rik van Woudenberg van de gemeente Zuidplas, tevens Dagelijks Bestuurder van het recreatieschap aanwezig, mensen van het recreatieschap Rottemeren en de drie organisaties van de evenementen.

Het is de bedoeling dat u vragen kunt stellen, mee kunt denken en ideeën kunt aandragen.

De zaal zal verdeeld worden in twee gedeelten. Aan de ene kant van de zaal zal er vooral aandacht zijn voor de drie pilots en aan de andere kant van de zaal kunt u meedenken over de inrichting van de 9 hectare. Voorstellen kunt u achterlaten in een ideeënbus. Wij stellen het zeer op prijs dat als u deze avond langskomt. 

Denk mee over duurzame kansen voor Hooge Nesse

Meer weten?

Recreatieschap Rottemeren
Schiedam
T. (010) 298 1010
E.

Toelichting

bericht geplaatst 5 februari 2015