Heerlijk Buiten

foto

Denk mee over duurzame kansen voor recreatiegebied Hooge Nesse

Op woensdag 22 januari organiseert de gemeente Zwijndrecht samen met het Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde een werksessie voor het recreatiegebied Hooge Nesse. Het gebied is nu al aantrekkelijk om in te wandelen, maar biedt veel meer kansen voor natuureducatie, duurzaamheid, speelnatuur voor kinderen, outdoor sport en vrijwilligerswerk bij het beheer van het gebied. Organisaties die hiervoor ideeën hebben zijn van harte welkom bij de bijeenkomst die van 15 tot 22 uur plaatsvindt in hotel Ara, Veerweg 10 in Zwijndrecht.

Polder de Hooge Nesse
De Hooge Nesse was eerst landbouwpolder en daarna slib- en gronddepot. Het terrein van 72 hectare ligt tussen de Oude Maas en de Lindtsedijk bij Zwijndrecht. In september 2012 is het eigendom van de Hooge Nesse overgedragen van de gemeente Rotterdam aan het Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde. De gemeente Zwijndrecht is hierdoor mede-eigenaar van de polder geworden. G.Z-H beheert de Hooge Nesse, dat zich heeft ontwikkeld tot een aantrekkelijk natuurgebied.

“Groen doet goed” en “Bewegen in het Groen”
De gemeente Zwijndrecht en het schap willen duurzaamheid en een gezonde leefstijl bevorderen. Bijvoorbeeld door te zorgen dat meer kinderen de natuur opzoeken en meer mensen gaan bewegen in het groen. Daarom zijn twee werkprogramma’s ontwikkeld: “Groen doet Goed” en “Bewegen in het Groen”, waarbij natuurorganisaties als het IVN, provincie Zuid-Holland, Sportservice Zuid-Holland, JSO en anderen betrokken zijn.

Krachtig netwerk
Om tot een breed gedragen plan voor het gebied te komen, is de samenwerking met (lokale) partijen cruciaal. Als partijen uit onderwijs, sport, recreatie, natuur, openbare inrichting, zorg en welzijn, media en het bedrijfsleven gaan samenwerken, ontstaat voor de Hooge Nesse een krachtig netwerk, waarbinnen deze organisaties gezamenlijk kunnen optrekken. Voor het thema duurzaamheid is al een samenwerking tot stand gekomen met de oprichters van NL Greenlabel, Nico Wissing en Lodewijk Hoekstra (bekend van Green Kids en Eigen Huis en Tuin).

Doel van de bijeenkomst
Het doel van de bijeenkomst op 22 januari is om te komen tot een praktisch uitvoerbaar plan waarin initiatieven op het gebied van spelen, bewegen, duurzaamheid en educatie zijn opgenomen. Een plan waar de betrokkenen in geloven en een bijdrage aan willen leveren.

Meer informatie en aanmelden
Als u aan deze werksessie wilt deelnemen of er nog vragen over heeft, dan kunt u mailen naar Janine Schnaar van de gemeente Zwijndrecht. E-mail: j.schnaar@zwijndrecht.nl.

Denk mee over duurzame kansen voor Hooge Nesse

Meer weten?

Natuur- en recreatieschap IJsselmonde
Schiedam
T. (010) 298 1010
E.

Toelichting

bericht geplaatst 10 januari 2014