Heerlijk Buiten

foto

Groot onderhoud recreatiegebied Rottemeren

In de Bleiswijkse Zoom en op de Rottekade wordt ook een nieuw voetpad aangelegd. Op de betreffende delen ontbrak dit nog. Met het aanbrengen van deze voetpaden is het voor de bezoeker mogelijk om een wandeling rondom de Rotte te maken, zonder gebruik te hoeven maken van fietspaden of rijwegen.

Aanleg voetpad op de Rottekade tussen Pekhuisbrug en Tweemanspolder.Verbreding fietspad tussen Pekhuisbrug en jachthaven De Eendracht.Asfalteren rijweg Rottekade (deel tussen Pekhuisbrug en Jachthaven De Eendracht.Asfalteren kruispunt Middelweg en Rottekade.Asfalteren parkeerterrein en toegangsweg De Zevensprong.Groot Onderhoud voetpaden Bleiswijkse ZoomGroot Onderhoud ATB-routes heuvel C en D in Hogebergse Bos.Herstraten parkeervakken Tweemanspolderweg (nabij Landal)Asfalteren Molenviergang.

Uitvoering en planning in 2015
De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd door de firma GKB uit Barendrecht. In overleg met G.Z-H heeft de aannemer een planning opgesteld. Deze planning is hieronder bijgevoegd en kunt u downloaden. Door (weers-)omstandigheden kan deze planning wijzigen, dit zal zoveel mogelijk geprobeerd worden te voorkomen.

Als eerste gaat de aannemer de parkeervakken langs de Tweemanspolder herstraten, de ATB-routes op heuvel C en D in het Hogebergse Bos opknappen en de voetpaden in de Bleiswijksezoom voorzien van een nieuwe laag halfverharding. Voor deze onderdelen geldt dat dit gefaseerd wordt uitgevoerd. Waar gewerkt wordt wordt het terrein afgezet en dit wordt (met name voor de wandel- en ATB-routes) vooraf aangegeven. Wij proberen alle paden en routes in de weekenden geheel open te stellen.

Voor de verbreding van het fietspad op de Rottekade tussen Pekhuisbrug en haven is wel een langere afsluiting van het fietspad nodig, ca. 2 weken. Fietsers worden gedurende deze werkzaamheden over de rijweg geleid. Door middel van bebording wordt de automobilist gewezen op de aanwezigheid van fietsers. Naast dit fietspad wordt een schelpenpad aangelegd boven op de dijk. Dit voetpad, vanaf de Pekhuisbrug tot aan de brug over de Hennipsloot zorgt er voor dat men een veilige wandeling rondom de Rotte kan maken zonder gebruik te hoeven maken van fietspaden of rijwegen.

Daarnaast zijn er nog een aantal kortdurende asfalteringswerkzaamheden, bijvoorbeeld de Molenviergang, het parkeerterrein De Zevensprong en het kruispunt Rottekade-Middelweg. Voor deze werkzaamheden zijn afsluitingen van 1 à 2 dagen nodig. Verkeer wordt in deze periode omgeleid. De omleidingen worden door middel van bebording aangegeven.

Download hier het overzicht met planning werkzaamheden 2015.

 

Projecten_RM_HeuvelB_zaagmachine

Meer weten?

Recreatieschap Rottemeren
Schiedam
T. (010) 298 1010
E.

Toelichting

bericht geplaatst 1 maart 2015