Heerlijk Buiten

foto

Groot onderhoud recreatiegebieden Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde

Vanaf begin februari start het Natuur-en Recreatieschap IJsselmonde met het dunnen van bospercelen en het vrijmaken van wandel- en fietspaden. Het werk gebeurt in fases en is naar verwachting volgend jaar april afgerond.

In 17 deelgebieden van het recreatieschap worden bospercelen gedund en wordt de begroeiing langs de fiets- en wandelpaden gesnoeid. Zo houdt het schap in de percelen sterke bomen over die zich in hun natuurlijke vorm kunnen ontplooien. Ook worden solitairen (vrijstaande bomen) geveld. De bomen zijn aan het einde van hun levenscyclus en worden vervangen uit veiligheidsoverwegingen. Hiervoor in de plaats komen nieuwe bomen. Naast het vervangen van solitairen, worden ook nieuwe bomen aangeplant als inboet van diverse uitgevallen bomen.

Waar nodig zijn vergunningen aangevraagd voor het kappen van de bomen.

Uitvoering in fases
Uiteraard geeft iedere ingreep in de natuur verstoring, daarom proberen we zo gefaseerd mogelijk te werk te gaan. Altijd zal er een deel worden overgeslagen zodat er niet te veel verstoord wordt. De bovenbeschreven ingreep voert het schap uit in vier fases.  Naar verwachting is het werk volgend jaar april volledig afgerond.

Consequenties voor de recreant
Tijdens de werkzaamheden zullen sommige paden of percelen niet toegankelijk zijn.

Het Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde is een gemeenschappelijke regeling tussen de gemeenten Rotterdam, Albrandswaard, Barendrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Zwijndrecht en Ridderkerk en de provincie Zuid-Holland. Informatie over het schap vindt u op www.heerlijkbuiten.nl

Meer weten?

Natuur- en recreatieschap IJsselmonde
Schiedam
T. (010) 298 1010
E.

Toelichting

bericht geplaatst 16 januari 2014