Heerlijk Buiten

foto

Grootschalige boomveiligheidscontrole in Zuid-Hollandse recreatiegebieden

Komende maanden (juli t/m september) gaat de Bosgroep Midden-Nederland in opdracht van de Zuid-Hollandse (natuur- en) recreatieschappen een grootschalige boomveiligheidscontrole uitvoeren in de diverse recreatiegebieden. Op plaatsen waar regelmatig mensen lopen/recreëren, zoals langs paden en ligweides, zullen de bomen geïnspecteerd worden. 

Zorgplicht

De (natuur- en) recreatieschappen hebben een wettelijke zorgplicht voor de bomen in hun gebied. Door het laten uitvoeren van een visuele inspectie, kunnen mogelijke problemen als tak- of stambreuk, tijdig worden opgemerkt. Waardoor er, indien nodig, passende maatregelen kunnen worden getroffen om veiligheidsrisico’s te verminderen en/of weg te nemen.

Boomveiligheid

De veiligheid van bomen is grotendeels afhankelijk van de sterkte van de stam en takken van de boom. Er is daarom voor gekozen om de inspectie uit laten voeren volgens de VTA-methode (Visual Tree Assessment), welke gericht is op het visueel beoordelen hiervan.

Als er geen symptomen zijn die aanleiding geven tot twijfels, kan worden aangenomen dat een boom veilig is. Natuurlijk zijn en blijven bomen natuurlijke organismen, waardoor er nooit gesproken kan worden van een 100% veilige boom. De natuur laat zich niet altijd voorspellen.

Uitvoeren van beheermaatregelen

Na de VTA-keuring worden de bomen ingedeeld in twee categorieën. Bomen die gevaar kunnen gaan opleveren voor de gebruikers van de gebieden  worden gemerkt met een rood of wit merkteken. De bomen met een roodgemerkte aanduiding zullen worden verwijderd en de witgemerkte bomen worden gesnoeid. Het streven is om deze werkzaamheden komend  najaar en winter te laten plaatsvinden.

De gebruikers van de gebieden zullen door informatie ter plaatse en via de site “Heerlijk Buiten“ zo goed mogelijk worden geïnformeerd over het verloop van de inspectie en de hieruit voortvloeiende maatregelen.

VTA inspectie

Toelichting

bericht geplaatst 22 juni 2015