Heerlijk Buiten

foto

Heerlijk Buiten in Zuid-Holland

Heerlijk Buiten is de consumentennaam,  waaronder de recreatiegebieden die G.Z-H beheert in opdracht van de Zuid-Hollandse natuur- en recreatieschappen, bij recreanten worden gepromoot. Herkenbaarheid richting de recreant / gebruiker van de gebieden is hierbij de leidraad.

G.Z-H werkt voor 9 verschillende (natuur- en) recreatieschappen in Zuid-Holland en een stukje Zeeland. Dit zijn: Dobbeplas, Grevelingen, Haringvliet, IJsselmonde, Krimpenerwaard, Midden-Delfland, Reeuwijkse Plassen, Rottemeren, Voorne-Putten-Rozenburg. Om de bekendheid van de Zuid-Hollandse recreatiegebieden te vergroten maakt G.Z-H voor deze gebieden steeds meer gebruik van digitale communicatiekanelen. Hiervoor is een online communicatievisie en strategie ontwikkeld. De strategie gaat voor de recreatiegebieden uit van één overkoepelende website, communicatie via social media kanalen en het online monitoren van informatie, dit onder de naam Heerlijk Buiten. De Zuid-Hollandse recreatieschappen hebben gezamenlijk de overkoepelende portal www.heerlijkbuiten.nl (voorheen recreatiezuidholland.nl). Het is niet zo dat het beeldmerk de logo’s van de recreatieschappen vervangt of dat van G.Z-H. Heerlijk Buiten staat als een stempel op bijna alle communicatiemiddelen.  Het draagt bij aan de herkenbaarheid als dit beeldmerk in al onze recreatiegebieden, die wij in heel Zuid-Holland beheren, terugkomt. Een goed in het oog springend beeldmerk is essentieel voor de herkenbaarheid van de gebieden en het product. Daarom hebben de Zuid-Hollandse natuur- en recreatieschappen het beeldmerk ‘Heerlijk Buiten’ laten ontwikkelen.

Overkoepelend beeldmerk voor veel gebieden

G.Z-H beheert namens de diverse opdrachtgevers circa 60 recreatieterreinen (14000 ha) die variëren in landschap, opzet en gebruik: familiestrandjes aan het Haringvliet, bijzondere natuurgebieden, watersportgebieden, speelpolders, dorpsparkjes, gebieden die bij uitstek geschikt zijn om actieve sporten te beoefenen. Bij het beheer komt onder meer kijken: het relatiebeheer met ondernemers in de recreatiegbieden en zorgen dat de gebieden schoon, heel en veilig gebruikt kunnen worden. Daarnaast zoekt G.Z-H continu naar mogelijkheden om de recreatiegebieden zo te beheren dat zij voldoen aan de eisen van deze tijd. Al deze recreatiegebieden promoot G.Z-H via drie overkoepelende, digitale, kanalen: de website www.heerlijkbuiten.nl , de facebookpagina Heerlijkbuiten en het twitteraccount @Heerlijkbuiten. Daarnaast maakt G.Z-H gebruik van informatiepanelen, folders, advertenties, brochures, flyers, give aways voor de promotie in en over de gebieden. In de toekomst zal het beeldmerk ook te zien zijn op gebruiksvoorwerpen in de gebieden zoals bankjes of picknicksets. Het is de bedoeling dat met het gebuik van het beeldmerk op al deze middelen in zoveel verschillende recreatiegebieden de herkenbaarheid van het product wordt bevorderd. 

Via deze link http://tinyurl.com/promogebieden is een filmpje te downloaden over recreatiebeleving in onze recreatiegebieden.

Heerlijk Buiten

Meer weten?

Staatsbosbeheer
Schiedam
T. (010) 298 1010
E.

Toelichting

bericht geplaatst 29 april 2014