Heerlijk Buiten

foto

Herplant bomen in Schuddebeurs Bernisse

Staatsbosbeheer plant deze weken in opdracht van het Recreatieschap Voorne-Putten zo’n 10.000 bomen in het gebied Schuddebeurs, ook wel Spuibos genoemd, in Bernisse. In het najaar van 2017 zijn hier kapwerkzaamheden uitgevoerd, onder andere in het kader van de essentaksterfte. Enkele grote bomen worden de komende dagen geplant op een aantal in het oog springende locaties. Het gaat o.a. om moeraseiken, linde, els, haagbeuk en berk. Daarna is de herplant zo goed als afgerond.

Kapwerkzaamheden najaar 2017

In Schuddebeurs stonden zeer veel essen die waren aangetast door de essentaksterfte. De essentaksterfte is een agressieve schimmelziekte die het voortbestaan van de es bedreigt. Omdat aangetaste essen niet meer herstellen van deze ziekte en makkelijk kunnen omvallen, heeft Staatsbosbeheer wegens veiligheidsoverwegingen de essen gekapt.

De kap van de essen is gecombineerd met het kappen van de populieren in het gebied. Populieren zijn bomen die snel groot worden, maar ook een relatief korte levensduur hebben. De populieren in het gebied liepen tegen het einde van hun levensduur. De bomen worden dan instabiel en er kunnen makkelijk grote takken afvallen, of hele bomen omvallen.

Herplant maart 2018

De plekken waar de bomen zijn verwijderd, zijn opnieuw ingeplant met bosplantsoen. Staatsbosbeheer heeft gekozen voor een mix van verschillende boomsoorten, zodat er een gevarieerd, toekomstbestendig en aantrekkelijk bos ontstaat. Het gaat om een kleine 10.000 bomen, onder andere moeraseiken, linde, els, haagbeuk en berk. We werken op deze manier toe naar gemengde bossen, die minder vatbaar zijn voor ziekten zoals de essentaksterfte. De bomen die geplant zijn hebben een hoogte van zo’n 1,50 meter. Daarnaast worden op enkele plekken deze week ook bomen geplant die al wat groter zijn. Dit zijn linde, haagbeuk en moeraseik.

De herplant is naar verwachting deze week afgerond. Het kan enige jaren duren voordat het bos zich volledig heeft gevormd, maar het gebied zal er komende zomer al weer groen uit zien.

In het Recreatieschap Voorne-Putten werken de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis, Nissewaard en Westvoorne samen. Staatsbosbeheer voert sinds januari 2017 het beheer en onderhoud voor het schap uit.

VP Schuddebeurs Bernisse herplanten Joyce en Peter 19032018

Meer weten?

Recreatieschap Voorne-Putten
Schiedam
T. (010) 298 1010
E.

Toelichting

bericht geplaatst 20 maart 2018