Heerlijk Buiten

foto

Inloopavond essentaksterfte Goudse Hout op 4 juli

Staatsbosbeheer organiseert namens Groenalliantie Midden-Holland op woensdag 4 juli een inloopavond over de aanpak van essentaksterfte in de Goudse Hout. Geïnteresseerden zijn welkom tussen 17:00 en 21:00 uur in manege de Goudse Hout, Goudse Houtsingel 101 in Gouda.

In de Goudse Hout worden vanaf dit najaar essen verwijderd die ziek zijn als gevolg van essentaksterfte. Deze bomen herstellen helaas niet van deze besmettelijke schimmelziekte die in Nederland in hoog tempo toeslaat en ervoor zorgt dat essen snel afsterven.

Stippen op bomen

De afgelopen weken heeft Staatsbosbeheer geïnventariseerd welke bomen moeten worden weggehaald. Vanwege de veiligheid verdwijnen vooral bomen langs fiets- en wandelpaden. Die bomen zijn voorzien van een oranje stip. Bomen die blijven staan, hebben een blauwe stip gekregen. Overigens zijn niet alle bomen gestipt. Wanneer een bosvak volledig is aangetast door de essentaksterfte, krijgen alleen de bomen die behouden blijven een blauwe stip. Deze bomen blijven staan omdat ze gezond of ecologisch waardevol zijn.

Nieuwe aanplant

Daar waar in het bos open plekken ontstaan, planten we vanaf volgend najaar verschillende inheemse boomsoorten. Die hebben tijd nodig om zich te ontwikkelen tot volwassen bomen. In de tussentijd komen er al veel planten en struiken op, waardoor het gebied er weer snel groen uitziet. Zo werkt Groenalliantie aan een toekomstbestendig en aantrekkelijk gebied en verkleinen we het risico op spreiding van ziektes.

Op de pagina essentaksterfte is meer te lezen over deze schimmelziekte en is er een filmpje dat uitleg geeft.

Essentaksterfte liggend beeldbnr 10708

Meer weten?

Groenalliantie Midden-Holland
Schiedam
T. (010) 298 1010
E.

Toelichting

bericht geplaatst 19 juni 2018