Heerlijk Buiten

foto

Inloopavond werkzaamheden Krimpenerhout en Loetbos op 27 juni

Staatsbosbeheer organiseert op woensdag 27 juni een inloopavond over de werkzaamheden die in opdracht van Groenalliantie Midden-Holland vanaf dit najaar plaatsvinden in de recreatiegebieden Krimpenerhout en Loetbos. De gebieden worden aantrekkelijker gemaakt voor recreanten. Daarnaast vinden er kapwerkzaamheden plaats vanwege de essentaksterfte. Geïnteresseerden zijn welkom tussen 18:00 en 21:00 uur in Brasserie Crimpenerhout, C.G. Roosweg 9 in Krimpen aan de Lek. 

Tijdens de inloopavond zijn er informatiepunten ingericht over de verschillende werkzaamheden in de recreatiegebieden. Deskundigen van Staatsbosbeheer en de aannemer Verboon Maasland beantwoorden daar graag alle vragen.

Kwaliteitsimpuls

Na de zomer start Staatsbosbeheer in de Krimpenerhout en het Loetbos met het aanleggen van nieuwe speel- en zitelementen, nieuwe wandelroutes en krijgen ook de entrees een opknapbeurt. Bij de surfplas in de Krimpenerhout komen er nieuwe speeleilanden, een breder strand en natuurvriendelijke oevers. Het afdekken van de bodem van de plas in samenwerking met hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard moet bijdragen aan een betere waterkwaliteit. De werkzaamheden vormen onderdeel van het programma Kwaliteitsimpuls Groenalliantie die ervoor zorgt dat er in de gebieden meer is te doen, beleven en zien.

Essentaksterfte

Om de overlast te beperken, wordt in dezelfde periode begonnen met het weghalen van zieke essen. Deze essen zijn aangetast door de essentaksterfte. Dit is een agressieve schimmelziekte waarvan de bomen niet herstellen. De aangetaste bomen zijn zwak, kunnen makkelijk omvallen en gevaarlijke situaties veroorzaken. Vanwege de veiligheid worden vooral bomen langs fiets- en wandelpaden gekapt. Daar waar open plekken ontstaan, worden vanaf volgend najaar inheemse boomsoorten geplant. Zo werken we aan een toekomstbestendig en aantrekkelijk gebied en verkleinen we het risico op spreiding van ziektes.
Op www.staatsbosbeheer.nl/essentaksterfte staat meer informatie over de essentaksterfte en een filmpje.

GA Krimpenerhout riet met plas 7816

Meer weten?

Groenalliantie Midden-Holland
Schiedam
T. (010) 298 1010
E.

Toelichting

bericht geplaatst 11 juni 2018