Heerlijk Buiten

foto

Johannapolder: uitkijken op de Oude Maas

In de afgelopen maanden kreeg de Johannapolder een nieuw gezicht. Parkeerterreinen zij verplaatst of heringericht, paden opgehoogd en bomen verwijderd. En er is een mooi uitkijkpunt met zicht over de Oude Maas aangelegd. In de zomervakantie ligt het werk enkele weken stil, in de maanden daarna vinden de laatste werkzaamheden plaats. Eind november wordt de herinrichting afgerond. Het gebied blijft de gehele periode goed toegankelijk

Kwaliteitsimpuls
In januari 2017 is Staatsbosbeheer in opdracht van het Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde gestart met de herinrichting van recreatiegebied Johannapolder in Albrandswaard. Met een kwaliteitsimpuls wordt de uitstraling en de samenhang van diverse functies aangepakt en sluit het gebied weer aan bij de wensen van deze tijd.

Aantrekkelijk voor ondernemers en bezoekers
Met de kwaliteitsimpuls verandert de Johannapolder in een nog aantrekkelijker recreatief gebied. Het wordt hiermee nog aantrekkelijker voor ondernemers om zich te vestigen. Ook is gedacht aan de natuurliefhebbers; de Johannapolder is startpunt voor een bezoek aan de Rhoonse Grienden en het westelijk deel van de Johannapolder wordt geleidelijk omgevormd tot struingebied.

Oplevering
In december wordt het gebied opgeleverd met een feestelijke middag, georganiseerd door Staatsbosbeheer samen met de ondernemers uit het gebied, de provincie en de aannemer.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie over dit project op heerlijkbuiten.nl/johannapolder.

Johannapolder-7395

Meer weten?

Natuur- en recreatieschap IJsselmonde
Schiedam
T. (010) 298 1010
E.

Toelichting

bericht geplaatst 11 juli 2017