Heerlijk Buiten

foto

Nieuw recreatiepark in Reeuwijkse Hout

Het Natuur- en Recreatieschap Reeuwijkse Plassen e.o. en ontwikkelaar GREEN hebben overeenstemming bereikt over de herontwikkeling van de camping in de Reeuwijkse Hout in Reeuwijk. Er komt een nieuw recreatiepark met diverse voorzieningen voor de omgeving. De verwachting is dat de feitelijke herontwikkeling medio 2014 start. De komst van het recreatiepark is een belangrijke stap in de kwaliteitsverbetering en belevingswaarde van de gehele Reeuwijkse Hout.

Het nieuwe recreatiepark wordt in een aantal fasen ontwikkeld. De verwachting is dat het park in 2019 volledig is gerealiseerd. Het bestaat dan uit bijna 300 recreatiewoningen. De woningen zijn zowel bestemd voor verkoop – in verschillende prijsklassen - als voor verhuur, bedoeld voor recreatie. De ingang van het nieuwe park komt te liggen aan de Reeuwijkse Houtwal in Reeuwijk. Dicht bij de nieuwe ingang komt een voorzieningengebouw (met bijvoorbeeld receptie, parkwinkel, verhuur van fietsen en boten). De huidige ingang aan de Oudeweg vervalt. Ter plekke van de huidige ingang aan de Oudeweg worden er door GREEN twee bouwkavels uitgegeven voor vrijstaande landhuizen.

GREEN en het Recreatieschap zijn verheugd dat er nu overeenstemming is bereikt. Partijen zijn al enkele jaren in gesprek over de herontwikkeling en sinds 2012 is het terrein niet meer als camping in gebruik. De ontwikkelingen zijn een belangrijke stap in de kwaliteitsverbetering en belevingswaarde van de Reeuwijkse Hout. Hiermee wordt het gebied aantrekkelijker voor recreanten en ontstaan er nieuwe kansen om ook andere recreatieve voorzieningen te realiseren. Het nieuwe recreatiepark wordt op een duurzame groene manier ingericht met natuurvriendelijke oevers en aandacht voor architectuur. Met dit plan wordt het unieke Reeuwijkse landschap teruggebracht op deze plek; rietkragen, sloten, waterpartijen en oorspronkelijke begroeiing zijn de kenmerkende elementen van het nieuwe park dat met natuurlijke materialen wordt aangelegd. Naast de recreatiewoningen zijn er ondersteunende voorzieningen als een ontvangstgebouw en een natuurspeeltuin opgenomen in het plan.

Het recreatiepark wordt gerealiseerd voor rekening en risico van GREEN. De voorzitter van het Algemeen Bestuur van het Recreatieschap, de heer H.P.L. Cremers heeft waardering voor het feit, dat GREEN bereid is dit ondernemersrisico te nemen in het huidige economische klimaat. Er is inmiddels begonnen met de realisatie van 7 demowoningen. De verkoop van de woningen zal na de zomer starten.

Dit bericht is een gezamenlijk persbericht van Natuur- en Recreatieschap Reeuwijkse Plassen e.o./ G.Z-H en GREEN Real Estate B.V.

Foto: Ondertekening Natuur- en Recreatieschap Reeuwijkse Plassen e.o. en ontwikkelaar GREEN met bestuursvoorzitter de heer H.P.L. Cremers en directeur A.J.W. Verdoold.
namens het Natuur- en Recreatieschap Reeuwijkse Plassen e.o. de heer K. Oskam (Bodegraven-Reeuwijk), mevrouw D.A.  Bergman (Gouda)

RPL Ondertekening Reeuwijkse Plassen en Green

Toelichting

bericht geplaatst 14 maart 2014