Heerlijk Buiten

foto

Onderhoudswerkzaamheden aan wegen Rottemeren

Dit voorjaar voert recreatieschap Rottemeren diverse onderhoudswerkzaamheden uit aan verhardingen in het recreatiegebied Rottemeren. In de meeste gevallen betreft dit het herstel van de bestaande paden door zowel asfalt als halfverharding aan te brengen, bijv. kruispunt Rottekade-Middelweg of Molenviergang.

In recreatiegebied Bleiswijkse Zoom en op de Rottekade wordt ook een nieuw voetpad aangelegd. Op de betreffende delen ontbrak dit nog. Met het aanbrengen van deze voetpaden is het voor de bezoeker mogelijk om een wandeling rondom de Rotte te maken, zonder gebruik te hoeven maken van fietspaden of rijwegen.

Overzicht werkzaamheden
Aanleg voetpad op de Rottekade tussen Pekhuisbrug en Tweemanspolder.
Verbreding fietspad tussen Pekhuisbrug en jachthaven De Eendracht.
Asfalteren rijweg Rottekade (deel tussen Pekhuisbrug en Jachthaven De Eendracht).
Asfalteren kruispunt Middelweg en Rottekade.
Asfalteren parkeerterrein en toegangsweg De Zevensprong.
Groot onderhoud voetpaden Bleiswijkse Zoom
Groot onderhoud ATB-routes heuvel C en D in Hoge Bergse Bos.
Herbestraten parkeervakken Tweemanspolderweg (nabij Landal)
Asfalteren Molenviergang.

Uitvoering en planning in 2015
Firma GKB, die de werkzaamheden uitvoert in het veld, heeft in overleg met G.Z-H, de beheerder van de recreatiegebieden, een planning opgesteld. Door (weers-)omstandigheden kan deze planning wijzigen; het recreatieschap en de aannemer zullen er er alles aan doen om dit te voorkomen.
Als eerste gaat de aannemer de parkeervakken langs de Tweemanspolder herbestraten, de ATB-routes op heuvel C en D in het Hoge Bergse Bos opknappen en de voetpaden in de Bleiswijkse zoom voorzien van een nieuwe halfverharde laag. Deze werken gebeuren in fases. Waar de aannemer aan de slag is, wordt het terrein afgezet. Dit wordt vooraf aangegeven (met name voor de wandel- en ATB-routes). Wij proberen alle paden en routes in de weekenden geheel open te stellen.

Verbreding fietspad Rottekade
Voor de verbreding van het fietspad op de Rottekade tussen Pekhuisbrug en haven is een langere afsluiting van het fietspad nodig, ca. 2 weken. Fietsers worden gedurende deze werkzaamheden over de rijweg geleid. Door middel van bebording wordt de automobilist gewezen op de aanwezigheid van fietsers. Naast dit fietspad wordt een schelpenpad aangelegd boven op de dijk. Dit voetpad, vanaf de Pekhuisbrug tot aan de brug over de Hennipsloot, zorgt er voor dat men een veilige wandeling rondom de Rotte kan maken zonder gebruik te hoeven maken van fietspaden of rijwegen.

Kortdurende asfalteringswerkzaamheden
Daarnaast zijn er nog een aantal kortdurende asfalteringswerkzaamheden, bijvoorbeeld de Molenviergang, het parkeerterrein De Zevensprong (Oud Verlaat, Zuidplas) en het kruispunt Rottekade-Middelweg. Voor deze werkzaamheden zijn afsluitingen van 1 à 2 dagen nodig. Het verkeer wordt in deze periode omgeleid. De omleidingen worden met borden aangegeven.

 

Onderhoudswerkzaamheden in Rottemerengebied

Meer weten?

Recreatieschap Rottemeren
Schiedam
T. (010) 298 1010
E.

Toelichting

bericht geplaatst 23 maart 2015