Heerlijk Buiten

foto

Recreatieschap Midden-Delfland zoekt ondernemersinitiatieven

De kwaliteit van de recreatiegebieden in Midden-Delfland moet ook in de toekomst worden behouden. Daarom beweegt het recreatieschap mee met de economische veranderingen. Er wordt enerzijds gekeken naar het verlagen van de beheerskosten van de recreatiegebieden en anderzijds naar het helpen verwezenlijken van ondernemersinitiatieven. Het recreatieschap wil bestaande en nieuwe ondernemers hiervoor enthousiasmeren.

Integrale aanpak
Voor het realiseren van initiatieven hanteert het recreatieschap een integrale aanpak. Daarbij wordt onderzocht waar de huidige beheerskosten van het recreatieschap verlaagd kunnen worden en waar meer inkomsten voor het gebied gegenereerd kunnen worden. Voor nieuwe plannen is een toetsingskader opgesteld en wordt bezien of de plannen voldoende aansluiten bij de identiteit van Midden-Delfland. Enkele voorbeelden waar het schap naar op zoek is zijn: zorgboerderijen, overnachtingsmogelijkheden, nieuwe horecagelegenheden, speelmogelijkheden voor kinderen, avontuurlijke buiten activiteiten en ontspanning. Initiatiefnemers worden door het recreatieschap procesmatig ondersteund bij de verdere uitwerking van hun plannen. 

Mobiele ideeënbus
Bezoekers aan het gebied krijgen de gelegenheid mee te denken. In de zomermaanden reist een ideeënbus door Midden-Delfland. De ideeënbus staat deze maand bij eetcafé ‘t Jachthuis in Maasland. Via www.heerlijkbuiten.nl/samen-recreeren-in-midden-delfland kunnen ideeën ook online kenbaar worden gemaakt.

Meer weten? Neem dan contact op met Recreatieschap Midden-Delfland via G.Z-H te bereiken op telefoonnummer 010 298 1010.

MD projecten samen recreeren

Meer weten?

Recreatieschap Midden-Delfland
Schiedam
T. (010) 298 1010
E.

Toelichting

bericht geplaatst 1 augustus 2014