Heerlijk Buiten

foto

Recreatieschap Rottemeren zet in op behoud cultuurhistorisch erfgoed

Recreatieschap Rottemeren stond vrijdag 7 maart aanstaande stil bij het cultuurhistorisch erfgoed in het recreatiegebied. Dhr. Verbeek en dhr. H. de Paepe, beiden DB-lid van het Recreatieschap Rottemeren en wethouder van respectievelijk gemeente Zuidplas en gemeente Lansingerland onthulden ’s middags om 14.15 uur het projectbord restauratie Bleiswijkse Verlaat en even later het nieuwe schelpenpad aan de overkant van de Rotte bij de Molenviergang.

Zowel de Molenviergang als het Bleiswijkse Verlaat hebben een grote cultuurhistorische waarde en maken deel uit van het culturele erfgoed van de Rottemeren. De beide projecten passen in het schapsthema “De Rotte van Oorsprong tot Dam”.

Monument
Het Bleiswijkse Verlaat heeft de monumentale status en is een waardevol element in het gebied de Rottemeren. De historische sluis wordt in fases gerestaureerd: onderzoeksfase, een engineeringfase (technische uitwerking van de te nemen maatregelen) en als derde en laatste fase de daadwerkelijke uitvoering van het werk (start ca. eind 2014). Naar verwachting is de sluis eind 2015 in oude glorie hersteld.

Schelpenpad bij Molenviergang
In de Tweemanspolder bij de Molenviergang in Zevenhuizen heeft het recreatieschap Rottemeren een 2 km lang schelpenpad aangelegd van de A12 tot aan Eetcafé Roerdomp. Hiermee ondersteunt het recreatieschap de ‘Vereniging Molenvrienden Rottemerengebied’ die hier informatiepanelen gaat neerzetten. De heer Ottevanger, molenaar en lid van de vereniging zal het recreatieschap vrijdagmiddag symbolisch een van de tien informatiepanelen aanbieden. Met het schelpenpad wordt ook nog een ander doel gediend: het scheiden van fiets- en wandelverkeer op deze drukke recreatieve en toeristische route.

RM 07032014 Bleiswijkse Verlaat projectbord

Meer weten?

Recreatieschap Rottemeren
Schiedam
T. (010) 298 1010
E.

Toelichting

bericht geplaatst 7 maart 2014