Heerlijk Buiten

foto

Recreatieve trekpleisters verbonden door fietspad Wiericke Bodegraven-Reeuwijk

Fietsers krijgen een betere fietsverbinding tussen het fort Wierickerschans en het recreatiegebied Reeuwijkse Hout. Beide locaties zijn in de regio recreatieve trekpleisters. Het fietspad wordt daarom medio april tussentijds opgenomen in het landelijke fietsknooppuntennetwerk. De recreatiefietser is omringd door een prachtig veenweidelandschap en vindt het nieuwe fietspad vlakbij fietsknooppunt 32.

Beveiligde spoorwegovergang
Voor de realisatie van het fietspad was het nodig om de spoorwegovergang te beveiligen. Met ProRail zijn daarom in 2013 afspraken gemaakt over de beveiliging van de spoorwegovergang Zuidzijde/Prinsedijk. De werkzaamheden aan de spoorwegovergang worden door ProRail op 7 april afgerond.

Openbaarstelling
Met de beveiliging van de spoorwegovergang is er voor de gemeente Bodegraven-Reeuwijk geen beletsel meer om openbaarstelling van het fietspad mogelijk te maken.
 
Aan de totstandkoming en financiering van het project Fietspad Wiericke hebben o.a. meegewerkt: de provincie Zuid-Holland, ProRail, de gemeente Bodegraven-Reeuwijk en Staatsbosbeheer.

RP RH / fietser met hond/ fietspad Wiericke/ 2014

Toelichting

bericht geplaatst 31 maart 2014