Heerlijk Buiten

foto

Resultaten inloopavond Eendragtspolder beschikbaar

Het Recreatieschap Rottemeren organiseerde op 18 februari een inloopavond  over  de de pilot met drie evenementen op de commerciële eilanden van de Eendragtspolder en over de nieuwe 9 hectare bij de Hennipsloot, die het recreatieschap onlangs heeft aangekocht.Vanaf 19.00 uur waren bewoners, gebruikers en belanghebbenden welkom in Dorpshuis Swanla in Zevenhuizen. De ontvangen reacties zijn nu beschikbaar

Druk bezocht

Ruim 150 belangstellenden bezochten de inloopavond.

De meeste interesse was er voor de drie pilotevenementen in het kader van het evenementenbeleid.

De drie organisaties van de pilots waren zelf ook aanwezig om vragen te beantwoorden. Zo ook de heer Rik van Woudenberg, wethouder van de gemeente Zuidplas en lid van het dagelijks bestuur van het Recreatieschap Rottemeren en een aantal medewerkers van het Recreatieschap Rottemeren.

Pilots evenementen

Op de avond bleek dat een aantal mensen zich onvoldoende geïnformeerd voelde . Het recreatieschap kreeg kritische kanttekeningen mee, maar er waren ook  enthousiaste reacties.

Inrichting 9 hectaren

Uit de ingevulde formulieren en de suggesties met plakkertjes op de kaarten blijkt dat er goede en bruikbare ideeën leven over de inrichting van dit gebied. Voorbeelden hiervan zijn: het doortrekken van het schelpenpad langs de roeibaan, sportfaciliteiten , wandel- en fietspaden tot aan een speelpolder voor kinderen. Daarnaast klonken er ook geluiden om niets te veranderen aan de inrichting.

Reacties op de website

Tijdens de bijeenkomst zijn is geinventariseerd wie er betrokken wil blijven bij het verdere verloop; een groot aantal mensen heeft hierop zijn/haar emailadres doorgegeven. Ook zijn er schriftelijk inhoudelijke reacties gegeven op deze avond, deze zijn geanonimiseerd en hieronder gebundeld terug te vinden.

verzamelde reacties

Het vervolg

Het recreatieschap zal ten aanzien van de pilotevenementen voortgaan met het overleg met organisatoren en gemeente. Daarnaast zal het recreatieschap een klankbordgroep inrichten, met een evenwichtige vertegenwoordiging van inwoners en belanghebbenden. Deze klankbordgroep zal betrokken worden bij het opstellen van criteria en de evaluatie van de pilotevenementen.

Ten aanzien van de 9 hectaren gaat het recreatieschap de ingebrachte ideeën en suggesties in kaart brengen en bespreken met betrokken bewoners en organisaties die hebben aangegeven te willen meedenken. Dit moet leiden tot een gedragen plan en zal worden voorgelegd aan het bestuur van het recreatieschap.

Als het plan leidt tot voorstellen voor bestemmingsplanwijzigingen zal dat eerst aan de gemeenteraad worden voorgelegd.

 

Meer weten?

Recreatieschap Rottemeren
Schiedam
T. (010) 298 1010
E.

Toelichting

bericht geplaatst 11 maart 2015