Heerlijk Buiten

foto

Schaapskudde in recreatiegebied Bleiswijkse fles, Rottemeren

Sinds†begin december loopt de schaapskudde van Jos Wooning in recreatiegebied de Bleiswijkse fles in de Rottemeren. De beweiding door de schapen is een proef van het recreatieschap Rottemeren. Als het begrazingsproject succesvol is†bekijkt het recreatieschap of het ook in de zomerperiode mogelijk is een kudde schapen te laten grazen in het gebied.

De schaapskudde loopt tot en met februari in de Bleiswijkse Fles.

Schaapskudde Bleiswijkse Fles

Meer weten?

Recreatieschap Rottemeren
Schiedam
T. (010) 298 1010
E.

Toelichting

bericht geplaatst 19 december 2013