Heerlijk Buiten

foto

Start aanleg Blauwe Verbinding in Zuidelijk Randpark

Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde start half februari met werkzaamheden in het Zuidelijk Randpark voor de aanleg van het tracé van de Blauwe Verbinding.

De inpassing van de Blauwe Verbinding in het Zuidelijk Randpark betekent dat het recreatiegebied tussen Heulweg en Tramplusviaduct voor een groot deel op de schop gaat. Vanaf half februari zal het recreatieschap bosvakken rooien en bestaande beplanting snoeien. Hiermee wordt ruimte gecreëerd voor de waterweg, nieuwe fiets -en wandelpaden en voor het omvormen van enkele bestaande bosvakken. In het park worden, ter compensatie van gerooide bomen, bomen herplant; het totale oppervlak aan bomen en bosvakken blijft gelijk. Zo worden bij de Pendrechtse molen de afgetopte populieren vervangen door fruitbomen. In het Clarabos worden bomen verplant naar een andere plek in het park.

Uitvoering in fases
De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd in fases. In februari worden bomen gerooid en beplanting gesnoeid (fase een). Vanaf maart gaat de aannemer aan de slag met de aanpassing van het viaduct Vrijenburg (fase twee). Aangezien het voor bezoekers van het gebied niet prettig is om tijdens hun verblijf geconfronteerd te worden met graafmachines, zand en modder, zullen het graafwerk en de daadwerkelijke realisatie van de Blauwe Verbinding (fase drie) pas in het najaar worden uitgevoerd.

‘Samen werken aan schoon water voor natuur en recreatie bij u in de buurt’
Met de aanleg van de Blauwe Verbinding wordt een waterverbinding tussen de Oude Maas en het Zuiderpark in Rotterdam gerealiseerd. Het doel hiervan is het aanvoeren van schoon water uit de Oude Maas naar de groengebieden binnen het stedelijk gebied van Rotterdam. De Blauwe Verbinding fungeert daarbij als waterberging en zorgt tevens voor een ecologische verbinding tussen de verschillende groengebieden. Ook zorgt de Blauwe Verbinding voor een aantrekkelijke recreatieve vaar-, fiets- en wandelverbinding wat een kwaliteitsimpuls betekent voor het gebied. De inpassing in het Zuidelijk Randpark betekent dat het recreatiegebied tussen Heulweg en Tramplusviaduct voor een groot deel op de schop gaat vanaf 2014. Voor meer informatie over het project de Blauwe Verbinding kunt u kijken op www.rotterdam.nl/blauweverbinding.

In de Blauwe Verbinding werken samen de gemeenten Albrandswaard, Barendrecht en Rotterdam, deelgemeente Charlois, het Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde, het Waterschap Hollandse Delta, de provincie Zuid-Holland en de Stadsregio Rotterdam.

Kanovaren Blauwe Verbinding

Meer weten?

Natuur- en recreatieschap IJsselmonde
Schiedam
T. (010) 298 1010
E.

Toelichting

bericht geplaatst 10 februari 2014