Heerlijk Buiten

foto

Start aanleg Ecopassage Schie, laatste schakel in groenblauw lint

Met een graafmachine startte gedeputeerde Floor Vermeulen van de provincie Zuid-Holland op 22 september 2015 de aanleg van de Ecopassage Schie. Deze ecopassage houdt verband met de aanleg van de A4 tussen Delft en Schiedam. De ecopassage vormt de laatste schakel in de natuurverbinding tussen de Ackerdijkse Plassen bij Delft en de Vlietlanden in Vlaardingen: het groenblauwe lint in Midden-Delfland. Eerder dit jaar werd over de A4 al het grootste eco-aquaduct van Nederland geopend. 
 
Natuur
“De realisatie van de A4 door Midden-Delfland zou niet mogelijk geweest zijn zonder investeringen in de kwaliteit van Midden-Delfland en het stedelijk gebied tussen Schiedam en Vlaardingen. Extra natuur, recreatieve voorzieningen, saneren van tuinbouwkassen en behoud van weidevogels; in het gebied gebeurt immers zoveel meer dan alleen de aanleg van de rijksweg”, sprak gedeputeerde Floor Vermeulen tijdens de starthandeling.
 
Passeerbuizen
De ecopassage bestaat uit een aantal passeerbuizen onder de wegen langs de Schie. Daardoor steken kleine dieren zoals de noordse woelmuis en de waterspitsmuis straks gemakkelijk en veilig de Schie, de Kandelaarweg en Rotterdamseweg/Delftweg over.
 
Uitzichtpunt
De Ecopassage Schie wordt ingericht voor recreatief medegebruik. Dit betekent dat niet alleen de natuur kan profiteren van de groenblauwe infrastructuur, maar ook de bewoner en bezoeker van Midden-Delfland:
  • Er komt een uitzichtpunt van waaruit onder andere de verscheidenheid aan weidevogels, zoals de grutto en de tureluur, zichtbaar zijn.
  • Er komt een voetgangersbrug over de Zweth, geheel ontworpen om op te gaan in het gebied.
  • De Schie en de sloten daar omheen krijgen natuurvriendelijke oevers. 
 
Oplevering
Aannemer Markus BV zal naar verwachting de ecopassage in juni 2017 opleveren.
 
Financiering
De provincie Zuid-Holland heeft het project gefinancierd, samen met het ministerie van Infrastructuur en Milieu en het recreatieschap Midden-Delfland. 
 
IODS
De Ecopassage Schie is onderdeel van het gebiedsgerichte programma IODS.
 

Start aanleg eco-passage Schie 2

Meer weten?

Recreatieschap Midden-Delfland
Schiedam
T. (010) 298 1010
E.

Toelichting

bericht geplaatst 24 september 2015