Heerlijk Buiten

foto

Start aanleg Kanonetwerk Krimpenerwaard

Naast knooppunten voor wandelaars en fietsers komt er in de Krimpenerwaard ook een knooppuntennetwerk speciaal voor kanovaarders. Op vrijdag 31 oktober 2014 gaven bestuurders Gerrit Boudesteijn en Bart Crouwers van Natuur- en Recreatieschap Krimpenerwaard het startsein voor de aanleg van Kanonetwerk Krimpenerwaard. Voor de zomer 2015 is het netwerk gerealiseerd.

Recreatieve beleving
Routenetwerken leveren een positieve bijdrage aan de recreatieve beleving van de Krimpenerwaard. De Krimpenerwaard is door het vele, maar ondiepe water voornamelijk geschikt voor kleine waterrecreatie. Met een kanonetwerk wordt de Krimpenerwaard nog aantrekkelijker voor recreanten die het unieke agrarische landschap vanaf het water willen beleven. Bovendien biedt het kansen voor bestaande en nieuwe ondernemers in het recreatief-toerische segment.

Kanonetwerk Krimpenerwaard
Het Kanonetwerk Krimpenerwaard is een uitvoeringsproject van Natuur- en Recreatieschap Krimpenerwaard en komt voort uit het project Waterrecreatie uit het Veenweidepact Krimpenerwaard, waarin met verschillende gebiedspartijen de mogelijkheden voor kleine waterrecreatie zijn onderzocht. De meest wenselijke kanoroutes uit het uitgevoerde haalbaarheidsonderzoek worden in een netwerk van 65 km lengte samengevoegd. Ze sluiten via de Vlist aan op kanoroutes in de omgeving. Middels knooppunten is het mogelijk een eigen route samen te stellen en op verschillende plekken te starten. Verspreid over de Krimpenerwaard komen er zes startpunten nabij een parkeerplaats, waar de eigen kano te water kan worden gelaten. Maar er kan natuurlijk ook een kano gehuurd worden bij een kanoverhuurder in Lekkerkerk of Haastrecht. Op de routes komen diverse rustplaatsen en waar nodig worden overdraagplaatsen gerealiseerd, zoals bij te lage bruggen of peilscheidingen. 

Belemmeringen
Het netwerk voert over openbaar toegankelijk water. Routebordjes en voorzieningen zullen zoveel mogelijk op openbare percelen geplaatst worden. Mogelijk is op enkele plekken een bordje op particulier terrein noodzakelijk. Voor bruggen wordt een gewenste doorvaarthoogte van 80 cm aangehouden. Daarom worden vijf bruggen van het natuur- en recreatieschap en drie particuliere landbouwbruggen opgehoogd. Over deze zaken gaat het recreatieschap op voorhand in overleg met de eigenaren. Op informatiepanelen zal aangegeven worden dat er tijdelijk enkele hindernissen zijn. Op een aantal watergangen is er sprake van veel waterplantengroei. Om dit zoveel als mogelijk te beperken worden nog afspraken gemaakt met het Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard of extra beheervoorzieningen getroffen. Voor regelgeving en handhaving zijn de gemeenten verantwoordelijk.

Planning
In de zomer 2015 is het netwerk gerealiseerd (voortgang is afhankelijk van vergunningverleningen e.d.). Het project wordt gerealiseerd door Natuur- en Recreatieschap Krimpenerwaard. De aanleg van de bebording is eerder klaar, april 2015. In een volgende fase van het project wordt onderzocht of er nog andere, korte routes mogelijk zijn. Voor de doorgewinterde kanovaarder wordt bekeken of er aantakkingen naar de Lek en de Hollandsche IJssel gemaakt kunnen worden. Het recreatieschap onderzoekt ook de mogelijkheden voor fluisterboten. Meer weten over het kanonetwerk? Kijk op www.heerlijkbuiten.nl/kanovaren. Per 1 januari 2015 gaat Natuur- en Recreatieschap Krimpenerwaard over in Groenalliantie Midden Holland e.o.

Op foto bestuurders Gerrit Boudesteijn (rechts) en Bart Crouwers (links) van Natuur- en Recreatieschap Krimpenerwaard.

2014/KW/kanonetwerk/starthandeling

Toelichting

bericht geplaatst 31 oktober 2014