Heerlijk Buiten

foto

Veel belangstelling voor herinrichting Johannapolder

Op maandagavond 14 september 2015 organiseerde het Natuur- en recreatieschap IJsselmonde voor directe omwonenden en andere betrokken partijen een inloopavond over de herinrichting van recreatiegebied Johannapolder aan de Oude Maas. De herinrichting start met het entreegebied  en het  grote parkeerterrein  van  de  Johannapolder, maar ook bijvoorbeeld de kop van de haven en de bewegwijzering in het gebied zullen een kwaliteitsimpuls krijgen. Daarnaast zal het voormalige buitenzwembadterrein verder ontwikkeld worden en zal het westelijk deel van de Johannapolder geleidelijk worden omgevormd tot struinnatuur. Buro Sant & Co is door het recreatieschap gevraagd het ontwerp te maken, op basis van het Beeldkwaliteitsplan (BKP) van de gemeente Albrandswaard. Dit vindt plaats in nauw overleg met een groep belanghebbenden.

Gedurende de avond zijn het voorlopig ontwerp van de entreezone, intiatieven die al zijn gerealiseerd en nieuwe ontwikkelingen gepresenteerd. Het recreatieschap is tevreden met de opkomst en de reacties van de avond.  Er was veel belangstelling voor de nieuwe ideeën. Er waren veel enthousiaste reacties op het ontwerp en de ontwikkelingen, maar er werden bijvoorbeeld ook zorgen geuit over verkeers- en geluidsoverlast voor de omwonenden. Reacties en ideeën worden meegenomen in de overwegingen bij de verdere uitwerking van het voorlopig ontwerp tot definitief ontwerp.

Gereed
Eind 2015 is het definitief ontwerp gereed. Na de zomer van 2016 starten de werkzaamheden. In het voorjaar van 2017 zijn de werkzaamheden afgerond en wordt de nieuwe entreezone opgeleverd.

Meer weten?
Informatie over het project is te vinden op heerlijkbuiten.nl/johannapolder. Geintreresseerden kunnen een vraag stellen via heerlijkbuiten.nl/reageren. 

Financiering
De gehele kwaliteitsimpuls van de Johannapolder wordt gefinancierd uit een bijdrage van het Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde, subsidie van de provincie Zuid-Holland en een bijdrage uit het restbudget van de Stadsregio Rotterdam voor de Groene Verbinding.

2015/inloopavond/johannapolder/IJSM

Meer weten?

Natuur- en recreatieschap IJsselmonde
Schiedam
T. (010) 298 1010
E.

Toelichting

bericht geplaatst 21 september 2015