Heerlijk Buiten

foto

Veel werkzaamheden in recreatiegebied Dobbeplas

Ook een herprofilering van de verzakte kades bij de skeeler- en ijsbaan is een onderdeel van de grootschalige verbeteringen.

Het werk vindt plaats in het kader van het ‘Herontwikkelingsplan 2013-2015 Dobbeplas’ van het Natuur- en recreatieschap Dobbeplas.De verwachting is dat de werkzaamheden half mei zijn afgerond. Een enkel pad sluit tijdelijk als groot materiaal wordt ingezet. In het Hondenbos worden de door storm gehavende bomen verwijderd. Tijdelijk kan dit een omleiding betekenen of dat een andere locatie op dat moment beter is om te recreëren. De duur hiervan op deze locatie is ongeveer een week. Ter plaatse geven borden dit aan.  De parkeerplaats zal gebruikt worden voor het werkmateriaal. De parkeerplaats bij restaurant Buytenhout blijft bereikbaar. Overlast wordt zoveel mogelijk beperkt maar is helaas niet te voorkomen.

Wat gaat waar gebeuren?
Op de website www.heerlijkbuiten.nl/natuur-en-recreatieschappen/dobbeplas staat een plattegrond waarop de werkzaamheden per locatie staan aangegeven. Zo komen er nog meer bomen in het Hondenbos en verandert het natuurpad in een half verhard wandelpad.

Om ook een bijdrage te leveren aan de zwemwaterkwaliteit krijgt één locatie aan de oostkant een open uiterlijk. Door een deel van de bomen te verwijderen komen er minder bladeren in het water terecht die een voedingsbron zijn voor blauwalg. Een bloemrijk grasland is straks het nieuwe beeld.

Andere locaties waar ook wordt gewerkt zijn het strand, het fietspad, de molenbiotoop en een aantal oevers. Met deze verbeteringen kan men niet ontsnappen aan de nieuwe uitstraling van de Dobbeplas. Een echte boost waarbij aan meerdere recreatievormen is gedacht.

Van wensen tot plan, van plan tot uitvoering
De werkzaamheden vloeien voort uit het Herontwikkelingsplan Dobbeplas 2013- 2015. Daaraan is het  grootonderhoud gekoppeld om dit alles zoveel mogelijk in dezelfde periode te laten plaatsvinden. Het herontwikkelingsplan is tot stand gekomen door het samenvoegen van omvormings- en investeringsvoorstellen, groot onderhoud en de wens voor een betere aansluiting op het gebruik.

Het Natuur- en recreatieschap Dobbeplas laat de werkzaamheden uitvoeren door G.Z-H. Zij beheert het gebied en zorgt dat een aannemer de werkzaamheden uitvoert. In een eerder stadium van het herontwikkelingsplan is een mindervalide parkeerplaats gerealiseerd en zijn meer dan 1.000 bomen geplant bij het slibdepot.  Het natuurbelevingseiland heeft een nieuwe toegang in de vorm van een dam en de vrijwilligers van St. Werkgroep Groenbeheer Nootdorp-Leidschendam maakten er o.a. natuurpaden.

Dobbeplas blijft een fantastische plek om te recreëren

DP/overzichtfotoplas/2015

Toelichting

bericht geplaatst 28 januari 2015