Heerlijk Buiten

foto

Verlenging agrarisch landschapsonderhoud

Voor landschapsonderhoud hecht Recreatieschap Midden-Delfland grote waarde aan een lokale betrokkenheid en het inschakelen van lokale agrariërs. Zo onderhoudt Vockestaert recreatiegebied Zuidrand, gelegen in de gemeenten Vlaardingen en Schiedam. De voorkomende werkzaamheden hierbij zijn maaien, hooien, schonen van sloten en het opruimen van (zwerf)afval. Deze werkzaamheden worden afgestemd met de beheerder G.Z-H.  Bij dit agrarisch landschapsonderhoud wordt ook regelmatig een schaapskudde ingezet. Het recreatieschap is positief over de ervaringen in de afgelopen jaren en heeft daarom ingestemd de samenwerking in 2015 voort te zetten. De totale kosten van het project zijn gelijkwaardig aan de bestaande beheerlasten.

Meer weten?

Recreatieschap Midden-Delfland
Schiedam
T. (010) 298 1010
E.

Toelichting

bericht geplaatst 19 maart 2015