Heerlijk Buiten

foto

Verminderen ruiterpaden in recreatiegebied Rottemeren

Het bestuur van het recreatieschap Rottemeren heeft in 2013 besloten tot een aantal bezuinigingen op voorzieningen in het Rottemerengebied, o.a. het ruiterpad langs de Rottebandreef. Met dit besluit is het recreatieschap niet over één nacht ijs gegaan. Veldonderzoek en overleg met de vertegenwoordigers van de ruitersport binnen de grenzen van het recreatieschap én de KNHS zijn aan het besluit vooraf gegaan.

Het besluit om ruiterpaden te verwijderen, is eind 2013 genomen. Hierover is in aanloop naar het besluit gecommuniceerd via persberichten, advertenties, informatieavonden, muurkranten, een website waar mensen hun inbreng mochten geven, www.rottemerenverandert.nl en last but not least: een apart overleg met maneges uit het gebied.

Niet alle ruiterpaden verdwijnen. Een heel groot deel blijft open voor gebruik. In overleg met vertegenwoordigers van de ruitersport in het schapsgebied blijft de volledige ronde in het Lage Bergse Bos en het volledige ruiterpad in de Bleiswijkse zoom, wel bestaan. Het ruiterpad rond de Zevenhuizerplas dat ook op de nominatie stond te verdwijnen, blijft na een actie van ruiters die zich hebben verenigd in de stichting ‘Vrienden van het ruiterpad Zevenhuizerplas’ waarschijnlijk bestaan.

Meer weten?

Recreatieschap Rottemeren
Schiedam
T. (010) 298 1010
E.

Toelichting

bericht geplaatst 26 maart 2015